HIDROPROJEKT-ING  projektiranje  d.o.o.
pruža usluge projektiranja, konzaltinga i inženjeringa na području vodoprivrede, graditeljstva, strojogradnje i zaštite prirode i okoliša.

Domena našeg djelovanja su izrade:

  • Studije vodoopskrbe, odvodnje i navodnjavanja ,
  • idejna rješenja,
  • idejne projekte,
  • studije izvodljivosti,
  • specifikacije i ponudbenu dokumentaciju,
  • glavne projekte,
  • izvedbene projekte,
  • projekte izvedenog stanja,
  • nadzor nad građenjem

HIDROPROJEKT-ING  je za spomenute djelatnosti certificiran u skladu s normama sustava održivog razvoja i to: EN ISO 9001:2015.

ISO certifikat

POLITIKA KVALITETE - Misija poduzeća HIDROPROJEKT-ING d.o.o. je postizati najvišu moguću razinu kvalitete svojih usluga iz područja: zaštite okoliša i to u segmentu projektiranja građevina i nadzora nad gradnjom.

HIDROPROJEKT-ING je u vlasništvu svojih zaposlenika, a to znači da poslove vode visoko stručni i specijalizirani inženjeri iz raznih oblasti. Nama najdraži i najveci poslovi su oni koji smo radili u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda. Projekti velikih regionalnih vodoopskrbnih sustava, studije, idejna rješenja i glavni projekti sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda samo su manji dio niza poslova rađenih u našoj  tvrtki u zadnjem desetljeću.

Pored značajnog broja naših ovlaštenih projektanata, s ponosom ističemo i veliki broj stručnih djelatnika iz svih oblasti rada, koji uspješno daju brojna projektna rješenja i s ponosom govore o svojem sudjelovanju u izgradnji najsuvremenijih objekata vodoopskrbe i odvodnje na području Hrvatske.

HIDROPROJEKT-ING je sljednik tvrtke HIDROPROJEKT Zagreb, osnovane 1947. godine kao državno poduzeće za poslove projektiranja vodovoda, kanalizacije, melioracija i regulacija vodotoka, obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta hidrotehničkih objekata, te obavljanja stručnih poslova i davanja savjeta u vezi sa izgradnjom objekata na traženje investitora iz područja osnovnih djelatnosti. U periodu od 1947. do 1991. godine HIDROPROJEKT je postao jedna od vodećih firmi iz područja projektiranja i konzalting usluga na području države, a u inozemstvu samostalno je nastupao 1973.-1975. godine u Libiji, na projektiranju melioracija i zaštita od velikih voda.

1991. godine HIDROPROJEKT-ING postaje privatno poduzeće, te kao sljednik HIDROPROJEKT-a nastavlja na istim poslovima i proširuje područje svog djelovanja osnivanjem svoje poslovnice u Rijeci 1992. godine. Zadržavajući sve djelatnosti kao i prije, posebna pažnja posvećuje se projektiranju vodoopskrbnih, odvodnih sustava i ostalih hidrotehničkih objekata u čemu posjedujemo najviše iskustva.

Izradom studija, glavnih projekata i tender dokumentacija, usavršili smo svoja znanja i stekli iskustvo u poslovanju po kriterijima Svjetske banke i Europske banke.

HIDROPROJEKT-ING je u vlasništvu svojih zaposlenika, a to znači da poslove vode visoko stručni i specijalizirani inženjeri iz raznih oblasti. Na lokacijama u Zagrebu i Rijeci zaposlen je 36 stručnjaka od kojih je 17 diplomiranih inženjera građevinarstva sa iskustvom do 25 godina, te pet sa iskustvom više od 10 godina; inženjeri građevinarstva, diplomirani inženjeri strojarstva, inženjer strojarstva, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer geotehnike, diplomirani inženjer elektrotehnike, građevinski tehničari, administrativno osoblje sa područja financija i ostalih poslova. U imenik ovlaštenih projektanata upisano je 15 projektanata naše firme.

Stručnjaci HIDROPROJEKT-ING-a sudjelovali su na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu gdje su dali zapažene referate iz područja vodoopskrbnih sustava, optimizacije postoječih vodovoda, istraživanja i smanjivanja gubitaka na vodovodnim mrežama.

HIDROPROJEKT-ING takoder sudjeluje u zajednici sa stranim tvrtkama na izradi projekata, nadzoru i konzalting poslovima kod izgradnje većih uređaja za kondicioniranje pitke vode a koji se financiraju kreditima Svjetske banke.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA Jedna od najznačajnijih djelatnosti je iz područja odvodnje u cemu stručnjaci HIDROPROJEKT-ING-a imaju veliko iskustvo. Osobito se to odnosi na kanalizacijske sustave i uredaje za pročišćavanje, njihovo projektiranje i analizu rada sa projektima na njihovom poboljšanju u ekonomskom i tehnickom smislu. Primjenjujući najsuvremenije metode i koristeći najnovije kompjutorske programe riješeni su problemi odvodnih sustava kao što su: Osijek, Velika Gorica, Valpovo, Belišće, Beli Manastir, Zadar, Šibenik, Metković, Ogulin, Vela Luka, Opuzen, Orebić, Biogradska rivijera i drugi. Planiranje i projektiranje odvodnih sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, predstavlja danas jednu od najznačajnijih djelatnosti HIDROPROJEKT-ING-a, a u suradnji sa mnogim znanstvenim institucijama.

Od većih projekata uređaja za pročišćavanje ističemo uređaje za gradove Zadar-Centar (200.000 ES), Zadar-Borik (32.000 ES), Šibenik (100.000 ES), Ogulin (15.000 ES), Metković (20.000 ES), Labin (15.000 ES), Knin (40.000 ES), Drniš (10.000 ES), Našice (20.000 ES), Beli Manastir (16.000 ES) te mnoge manje. Naši stručnjaci posjeduju veliko iskustvo u projektiranju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Najznačajniji projekti iz tog područja su Studije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Šibensko-kninske, Zadarske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Međimurske, Požeško-slavonske i Dubrovačko-neretvanske županije, te slivnog područja Karašica-Vučica i niz drugih projekata sličnog sadržaja. Izradom studija, glavnih projekata i tender dokumentacije za ovu vrstu projekata usavršavali smo svoja znanja i stekli iskustvo u poslovanju po kriterijima Svjetske banke i Europske banke..

PROJEKTIRANJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA Najznačajnija djelatnost je iz područja vodoopskrbe u cemu stručnjaci HIDROPROJEKT-ING-a imaju najviše iskustva. Osobito se to odnosi na vodoopskrbne sustave, njihovo projektiranje i analizu rada sa projektima na njihovom poboljšanju u ekonomskom i tehničkom smislu. Primjenjujuci najsuvremenije metode i koristeći najnovije kompjutorske programe uspostavljeni su matematički modeli nominalnih karakteristika velikih vodoopskrbnih sustava kao što su: Osijek, Velika Gorica, Virovitica, Požega, Karlovac, Umag, Poreč, Rovinj, Pazin itd. Baveci se istraživačkim radovima u svim tim sustavima, izvršena su mjerenja potrošnje, protoka i svih karakteristika vodoopskrbne mreže sa kalibracijom i prijedlozima poboljšanja rada.

NEMA TAJNI U PROJEKTIRANJU I IZVEDBI CRPNIH STANICA Naši stručnjaci specijalizirali su se za projektiranje i praćenje izvedbe velikih crpnih stanica uz rijeku Savu na području Crnec polja, Lonjskog polja, Jelas polja, zatim u sklopu odvodnih sustava Sinjskog polja, doline rijeke Neretve i područja Baranje. Gotovo svi ovi objekti projektirani su u suradnji sa specijaliziranim tvrtkama za obavljanje istražnih radova i temeljenja - IGH, Geotehnika, Geoexpert i drugima, a kroz nadzor za vrijeme izvođenja stjecala su se iskustva za nove projekte. Tako su projektirane a kasnije i izvedene veće crpne stanice: Migalovci, Davor, Konjuša, Mohovo, Obedišce, Šašina Greda, Grlic na području Save, Trilj, Vedrine i Košute u Sinjskom polju, Kuti u dolini Neretve, Sokolovac u južnoj Baranji i još mnoge manje. Osim melioracijskih crpnih stanica u našoj tvrtki su projektirane i velike crpne stanice za zahvat tehnoloških voda iz otvorenih vodotoka kao što su Kupa za potrebe Željezare Sisak i Drava za potrebe Kombinata Belišce.

VELIKI SUSTAVI Planiranje i projektiranje vecih regionalnih vodoopskrbnih sustava predstavlja danas jednu od najznačajnijih djelatnosti u okviru ovog područja. U HIDROPROJEKT-ING-u, a u suradnji sa mnogim znanstvenim institucijama izraduju se projekti Regionalnog vodoopskrbnog sustava Moslavačke Posavine, Regionalnog vodoopskrbnog sustava Slavonske Podravine, Regionalnog vodoopskrbnog sustava Slavonske Posavine Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije, spojnog sustava Zadar-Šibenik, za područje srednje Dalmacije, te Poboljšanja i dogradnje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir, u sklopu realizacije EKO projekta Kaštelanski zaljev.

KONDICIONIRANJE VODE- DJELATNOST BUDUĆNOSTI Iz područja kondicioniranja vode i razvoja crpilišta a u suradnji sa stručnjacima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu izrađene su studije, idejni projekti, glavni projekti i praćena realizacija uređaja za kondicioniranje vode Darda kapaciteta 300 l/s, Ravnik 300 l/s, Medinci 100 l/s, Velimirovci u Našicama 150 l/s, a trenutno je u izradi projekt regionalnih crpilišta Sikirevci 1000 l/s, i Topolje 80 l/s. Zahvaćanje vode iz akumulacija ili vodotoka sa pročišćavanjem i distribucijom vode također je značajno prisutan u djelatnosti HIDROPROJEKT-ING-a. Tako su napravljane prethodne studije, idejni i glavni projekti brane i akumulacije Kamensko kod Požege velicine 40,0 mil/m3 sa projektima uređaja za kondicioniranje i distribuciju velicine 1000 l/s kao dijela Regionalnog vodovoda Slavonske Posavine, brane i akumulacije Šumetlica kod Pakraca veličine 2,5 mil m3 sa uređajem za kondicioniranje 170 l/s za vodoopskrbu Pakraca i Lipika.

NAVODNJAVANJE Od 2005. godine tvrtka HIDROPROJEKT-ING ponovno aktivno sudjeluje u realizaciji projekata navodnjavanja počevši sa izradom Osnova navodnjavanja na području Požeško-slavonske županije, pa do izrade koncepcijskog rješenja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina na području općine Kaptol.

Uz sva velika iskustva i znanja koja stručnjaci HIDROPROJEKT-ING-a imaju, poseban izazov bilo je projektiranje složenog sustava Poboljšanja i dogradnje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir, kao podprojekta u sklopu EKO Projekta Kaštelanski zaljev. EKO Projekt Kaštelanski zaljev, u svojoj ukupnosti, nije bez razloga proglašen najvećim ekološkim projektom na Mediteranu, a vodoopskrbni sustav za područje Splita, Solina, Kaštela i Trogira funkcionira danas bez poteškoća i zastoja. Nama na osobito zadovoljstvo, kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta.


Razgledajte 3D model "Crpiliste "Pitomaca" na većoj karti

HIDROPROJEKT-ING
projektiranje d.o.o.

Draškovićeva 35/I
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel.:+385(0)1 45 53 141
        +385(0)1 45 53 146
Fax.:+385 (0)1 4617 672
E-mail:
info_zgd35@hp-ing.hr

Kako do nas:
Google maps

HIDROPROJEKT-ING
projektiranje d.o.o.

Poslovnica: Miramarska 38/I
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel.:+385 (0)1 61 59 012
        +385 (0)1 61 59 013
Fax.:+385 (0)1 61 50 125
E-mail:


Kako do nas:
Google maps

HIDROPROJEKT-ING
projektiranje d.o.o.

Poslovnica: Trg 128. brigade HV br.10
51 000 Rijeka
Hrvatska

Tel.:  +385 (0)51 371 073

Fax.: +385 (0)51 371 058
E-mail:


Kako do nas:
Google maps

Planirani gravitacijski kanali L= 2 832,95 m Planirani tlačni cjevovodi L= 465,77 m UPOV "Dunav" ES 550 Crpna stanica "Mohovo" - Max. satni dotok: Q= 7,5 l/s - Snaga ugrađene crpke: 3,6 kW Crpna stanica "Vratolom" - Max. satni dotok: Q= 5,0 l/s - Snaga ugrađene crpke: 1,2 kW Crpna stanica "Smailovac" - Max. satni dotok: Q= 5,0 l/s - Snaga ugrađene crpke: 2,6 kW Tlačni cjevovod "TC1" - L= 129,51 m - DN 110 (Du 96,8 mm) Tlačni cjevovod "TC2" - L= 110,79 m - DN 63 (Du 55,4 mm) Tlačni cjevovod "TC3" - L= 225,47 m - DN 63 (Du 55,4 mm) Gravitacijski kanal "K1" - L= 470,72 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K2" - L= 207,43 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K3" - L= 342,28 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K4" - L= 604,35 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K5" - L= 602,68 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K6" - L= 130,10 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K7" - L= 185,00 m - DN 300 mm Gravitacijski kanal "K8" - L= 92,94 m - DN 300 mm Ispusni kanal - L= 197,45 m - DN 300 mm SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA MOHOVO Postavite miš iznad da vidite planirane gravitacijske kanale Postavite miš iznad da vidite planirane tlačne cjevovode
Prvi slide Drugi slide Treći slide